Jado Bhagat Namdev Ji Nu Pujarian Ne Mandir Cho Bahar Kadeya … Bhai Sarabjeet Singh

Video – Jado ASi Bhagat Namdev Varge Mahapurkha De Jiwan Nu Padhde Ha Ta Sade Samne Ek Ghatna Da Jikar Onda, Bhagat Name Ji Kahnde Han Ki Ek Din Mere Man Vich Aya Loki Dohre (Mandir)Vich Jande Ne Te Ram Ram Karde Ne, Kyo Na Me V Aaj Mandir Vich Java Te Ram Ram Kara. Te Jado Bhagat Name Dev Ji Mandir Vich Gye Ta Mandir De Pujari Jo Ki Jat De Name Te Vitkara Karde C. Unha Ne Bhagat Namdev Ji Nu Mandir Vicho Bahar Sut Dita….. Bhai Sarabjit Singh

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਜੀ